Do czego przeznaczone są taśmy przenośnikowe olejoodporne?

Taśmy przenośnikowe służą do transportowania różnych materiałów i często pracują w trudnych warunkach oraz w ekspozycji na czynniki działające w sposób destrukcyjny. Szczególnym rodzajem taśm są taśmy olejoodporne dostosowane do transportu materiałów zawierających oleje, smary i rozpuszczalniki. Takie taśmy zbudowane są z tkaniny poliestrowo-poliamidowej i okładziny gumowej. Oleje i smary oraz produkty ropopochodne działają na powierzchnię gumy z kauczuku naturalnego jak rozpuszczalnik, dlatego w taśmach przenośnikowych stosuje się okładziny z kauczuku syntetycznego.

 

przenośnik taśmowy znajdujący się na linii produkcyjnej

Taśmy olejoodporne ze względu na swoje specyficzne właściwości wykorzystywane są głównie w zakładach przetwórstwa chemicznego. Taśmy gumowe sprawdzają się rafineriach i zakładach produkujących nawozy oraz firmach zajmujących się recyklingiem. Ponieważ są to taśmy trudnozapalne, to mogą być stosowane także w środowiskach o podwyższonym ryzyku zapłonu ognia oraz do transportu materiałów o wysokiej temperaturze.

Budowa taśm olejoodpornych

Typowa taśma tkaninowo-gumowa składa się z rdzenia zbudowanego z zakładki poliestrowo-poliamidowej oraz okładek gumowych o różnej grubości, a także obrzeży gumowych. Liczba przekładek w taśmie gumowej może wynosić od 2 do 5, a pomiędzy poszczególnymi warstwami znajduje się guma miedzyprzekładkowa. W taśmach olejoodpornych najczęściej stosuje się kauczuk butadienowy stearynowy lub akrylonitrylowy.

Taśmy tkaninowo-gumowe występują w różnych szerokościach, grubościach i stopniach wytrzymałości. Najważniejsze cechy eksploatacyjne taśm gumowych to odporność na ścieranie i rozciąganie. O żywotności taśmy w mniejszym stopniu decyduje grubość gumy. Wybierając taśmę, należy uwzględnić warunki pracy i typ środowiska, w jakim będzie eksploatowana.