Na czym polega cięcie wzdłużne taśm przenośnikowych?

Cięcie wzdłużne taśm przenośnikowych ma na celu dopasowanie wymiarów taśmy do mechanizmu taśmociągu. Cięcie wzdłużne musi być precyzyjne i gwarantować perfekcyjne wyszlifowanie krawędzi, co pozostaje nie bez znaczenia dla wydajności i efektywności pracy linii produkcyjnych. Cięcie wzdłużne wykonuje się na specjalnych maszynach i urządzeniach, którymi dysponuje producent taśm przenośnikowych. Dzięki obróbce taśm można uzyskać wyrób odpowiednio dopasowany do swojego przeznaczenia i maszyny, w jakiej będzie pracować. Hydrauliczne urządzenia tnące dostosowane są do przecinania taśm o różnych właściwościach.

Czym są taśmy przenośnikowe?

taśma przenośnikowaTaśmy przenośnikowe służą do transportowania różnych ładunków i muszą być dostosowane do ich gabarytów oraz ciężaru. Taśmy są nieodzowne w systemach transportu wewnętrznego i często pracują w sposób ciągły. Dzięki taśmociągom możliwe jest przenoszenie ładunków wewnątrz obiektu, hali lub placu, przy czym mogą to być także ładunki sypkie lub niejednorodne. Poszczególne taśmy przenośnikowe różnią się pod względem grubości, rodzaju materiału użytego do produkcji oraz typu powłok ochronnych. W zależności od taśmociągu mogą być dostosowane do transportu pionowego lub pod kątem. Taśmy muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne, zmiany temperatur, siły tarcia oraz siły nacisku.

Zastosowanie taśm transportowych

Taśmy przenośnikowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie konieczny jest szybki i niezawodny transport bliski. Często wykorzystywane są w sortowniach śmieci oraz w kopalniach różnych surowców, gdzie przenoszą kruszywa i sypkie materiały. Poza tym taśmociągi pracują w hutach, cementowniach i centrach logistycznych. Zapewniają ciągłość pracy i ograniczają koszty produkcji. Ze względu na niską awaryjność taśmociągi stosowane są w systemach pracujących 24 godziny na dobę.